Fræðsluefni

Efni á neti

 

 

Áhugaverðar heimildir

Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Ballan, M. (2011). Parental perspectives of communication about sexuality in families of children with autism spectrum disorders. Springer 

Bell, D. (2011). Gott hjá þér! Bókin fæst hjá Ás styktarfélagi

Gougeon, N. A. (2009). Sexuality education for students with intellectual disabilities, a critical pedagogical approach: Outing the ignored curriculum. Sex Education, 3(9), 277-291.

Gougeon, N. A. (2010). Sexuality and autism: a critical reiew of selected literature using a social-relational model of disability. American Journal of Sexuality Education, 5: 328-361.

Johnson, K. og Traustadóttir R. (2005). Introduction: In and out of institutions.  Í K. Johnson og R. Traustadóttir (ritstj.), Deinstitutionalization and people with intellectual disabilities: In and out of institutions. London: Jessica Kingsley Publishers.

Kalyva, E. (2010).  Teachers‘ perspectives of the sexuality of children with autism spectrum disorders.  Research in Autism spectrum disorders, 4, 433-437.  

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975.

MacCarthy, M. (1999). Sexuality and women with learning disabilities. London: Jessica Kingsley Publishers.

María Jónsdóttir (2015). Kynheilbrigði Litróf einhverfunar Í Sigríður Lóa Jónsdóttir og Edvals Sæmund (ritstj). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

María Jónsdóttir (2010). Kynverund fólks með þroskahömlun. Rannsókn um kynfræðslu. Óbirt MA ritgerð HÍ.

Mårtenson, L. L. (2004). „May I?“ About sexuality and love in the new generation with intellectual disabilities. Sexuality and Disability, 22 (3),  197-207.

Nichols, S.  og  Blakley-Smith, A. (2009). “I’m Not Sure We’re Ready for This …”: Working With Families Toward Facilitating Healthy Sexuality for Individuals With Autism Spectrum Disorders. Social work in Mental Health, 8 (1) bls. 72-91.

Rodgers, J. (2001). The experience and management of menstruation for women with learning disabilities. Tizard learning disability review, 6, 36-44.

Schwier, K.M. og Hingsburger, D.H. (2000). Sexuality: Your sons and daughters with intellectual disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Sobsey, D. (1994). Violence and abuse in lives of people with disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Walker-Hirsch, L. (2007). The facts of life and more. Baltimore: Paul H. Brookes. Publishing Co.

Tarnai, B. og Wolfe, P. (2008). Social stories for sexuality education for persons with autism/pervasive developmental disorder, Sexuality and disability 26: 29-36.

pkipoipoipo